Změny od 3 května 2021

Zapojení praktických doktorů do očkování

Opatření platná o 1. března 2021

Kde budou povinné respirátory

Svoz odpadu 2021 – plánovací kalendář

Nařízení – Státní veterinární zprávy – ptačí chřipka

Usnesení vlády

Nová maska – MAS VOTICKO

I/3 oprava povrchu komunikace průtahu obcí Olbramovice

Dne 18.6.2020 zahájí zhotovitel společnost Eurovia CS a.s., pokud budou předloženy všechny dokumenty nutné k předání staveniště ze strany investora ŘSD ČR, opravu povrchu komunikace silnice I/3 na průtahu obcí Olbramovice s termínem ukončení 25.6.25020. Opravovat se bude přibližně 374 metrů komunikace a to ve 2 etapách. V první etapě od Čt. 18.6. do Ne 21.6. 2020 prvý jízdní pruh směr Tábor a v druhé etapě od Po 22.6. do Čt 25.6  2020, včetně, levý jízdní pruh směr Praha. Vždy tak zůstane pro oba směry průjezdný jeden jízdní pruh, kde bude provoz řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. V souvislosti s opravou budou v místě značené objízdné trasy z důvodu uzavření příjezdu do Olbramovic po silnici  III/11447 a III/00336.DIO Olbramovice

Na vozovce se bude provádět frézování, zatmelení, výšková úprava poklopů a mříží, spojovací postřik z modifikovaného asfaltu a pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu a těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou.

Důležité kontakty

Důležité kontakty související s COVID-19

Důležité kontakty související s COVID-19

Telefonní linka pomoci pro seniory

Koronavir – opatření

Jazykovka Votice

SLUŽBY VZP ČR PRO OBČANY

Služby VZP ČR pro občany

Termín: Každé sudé úterý, vždy od 9.00 do 13.00 hodin

Místo: Městský úřad Votice, Komenského náměstí 700

 Pracovníci VZP ČR jsou připraveni vám poskytnout:

  • informační servis o zdravotním pojištění,
  • zajištění průkazu pojištěnce,
  • přebírání dokladů, jako je např. přehled OSVČ, podání zaměstnavatele, oznámení pojištěnce,
  • přebírání návrhů na lázeňskou péči, poukazů na ZP (zdravotnické pomůcky) a dokladů k proplacení cestovních náhrad pacientů,
  • vydávání přehledu o vykázané zdravotní péči,
  • informace o výhodách a příspěvcích.

 Těšíme se na vaši návštěvu.

Výsledek obrázku pro VZP OBRAZEK